ROYAL FUND

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

САНХҮҮГИЙН НАЙДВАРТАЙ ТҮНШЛЭЛ

ROYAL FUND

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Бүтээгдэхүүн

ROYAL FUND

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Үйлчилгээ
01

Танилцуулга

Манай цахим хуудсаар зочлогч Эрхэм Таны энэ өдрийн амгаланг айлтгая!

РОЯАЛ ФАНД ББСБ нь СЗХорооны 2016 оны 165 тоот тогтоолоор банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч хөрөнгийн зах зээлд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани юм.

Үндэсний томоохон байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, санхүүгийн найдвартай түнш нь байж ирээдүйд итгэл төгс урагшлах бизнесийн амжилт, хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилготойгоор ажилласаар ирсэн.

Манай байгууллагыг эрч хүчтэй, санхүүгийн салбарт дадлага туршлагатай залуу бизнесменүүд удирддаг бөгөөд найрсаг харилцаатай мэргэжлийн чадварлаг баг хамт олон харилцагч та бүхний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн  санхүүгийн туслах болон ажиллаж байна.

Манай компанийн үйл ажиллагааг сонирхсон Танд талархаж, зах зээлд нийцсэн шинэ үйлчилгээ, хөгжил дэвшлийн тухай мэдээллийг цахим хуудсаараа цаг алдалгүй хүргэх болно.

 

Бүтээгдэхүүн
02

Валютын ханш

Монгол банк
Хас банк
03

Зээлийн Бүтээгдэхүүн

Бизнесийн үйл ажиллагаа эхлэж байгаа болон эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нь санхүүжүүлэх, дэмжих зорилготой олгогдох зээл юм.

Үл хөдлөх барьцаалсан зээл

Барьцаа хөрөнгө: ҮХХ

Бүрдүүлэх материал:

 • 1% зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Орлого тодорхойлох баримт/орлогын тооцоолол/
 • Зээлээр санхүүжүүлэх ажлын төсөв, төлөвлөгөө, гэрээ
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • ЭХЭУБ-ийн түүхчилсэн лавлагаа /мөн ТҮЦ машинаас авах боломжтой/

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй
 • Барьцаа хөрөнгө бусдад барьцаалагдаагүй байх

Автомашин барьцаалсан зээл

Барьцаалах автомашины зах зээлийн үнэлгээний 40% хүртэл байна. Шаардлага хангавал 50 сая төгрөг хүртэл хэмжээгээр зээл олгоно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар / зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/; 
 • 1% цээж зураг / Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан байх/;
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад бичиг баримт / НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэлдансны хуулга/;
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад бичиг баримт;
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт /Шаардлагатай тохиолдолд/;
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга, төлбөр төлсөн баримт;
 • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн үнийн нэхэмжлэх;
 • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлгийн хуулбар.

Бизнесийн зээл

Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон бизнес эрхэлдэг иргэн, хуулийн этгээдэд бизнес хөгжлийн зээлийг олгоно.

Иргэн:

 • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай байх/
 • Хар дэвтэр /орлого, зарлагын гүйлгээ бүхий/
 • Түрээсийн гэрээ, ажил үйлчилгээ хийх гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээний эх хувь
 • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл /Нотариатаар гэрчлүүлсэн/

Хуулийн этгээд:

 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөл эсвэл хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр
 • Компанийн дүрэм
 • Зээл хүссэн албан бичиг
 • Хувь нийлүүлэгчдийн хувийн батлан даалтын гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ
04

Үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний хугацаа 1-ээс дээш жил байх ба нэрлэсэн ашиг/үр шим/-ийг зарлахгүй, зөвхөн хувь хүртэгчийн хүртэж болох ашиг үр шим-ийн хэмжээг тусгасан байна.

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний хугацаа 1-ээс дээш жил байх ба нэрлэсэн ашиг/үр шим/-ийг зарлахгүй, зөвхөн хувь хүртэгчийн хүртэж болох ашиг үр шим-ийн хэмжээг тусгасан байна.

05

Харилцагч Байгууллагууд

06

Холбоо барих

Холбогдох мэдээлэл:

 • Утас: +976 7007-0777
 •            +976 8805-0947
 • Факс: +976 7015-0777
 • И-мэйл: info@royalfund.mn
 • Хаяг:
  УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо, 5-р хороолол, Хэрлэн Төв, 7-р давхар, 701 тоот